Skydda din data vid intrång!

Personuppgifter och affärskritisk information är två exempel på känslig data som måste skyddas enligt GDPR. Denna data lagras på många olika sätt, i exempelvis databaser, filserver/NAS och olika molntjänster. Något som ofta glöms bort är att även backuper är viktiga att skydda mot intrång.

Intrångsförsök och attacker sker dagligen och vem som helst kan bli drabbad. När intrång sker måste vi göra det så svårt som möjligt för förövaren att komma åt informationen. Detta gör vi genom att kryptera information, vare sig den är vilande eller i rörelse. Denna kryptering sker på olika nivåer i applikationer, filer, databaser, servrar (virtuella och fysiska) m.m.

Copyright © Exclusive Networks 2020