Bezproblemowa rozbudowa sieci dzięki FortiAP i FortiSASE

FortiAP obejmuje integrację z ofertą Fortinet SASE, by w ten sposób wspierać organizacje zabezpieczające mikrooddziały i powiązane
z nimi urządzenia. Nasze punkty dostępowe inteligentnie przekierowują ruch do SASE w celu kompleksowej inspekcji bezpieczeństwa na dużą skalę, dla wszystkich urządzeń.

Możesz przyjąć nowe podejście do bezpieczeństwa opartego
na chmurze, rozszerzając ochronę klasy korporacyjnej na mikroodziały bez dodatkowych urządzeń, agentów lub usług. 

FortiAP i FortiSASE są zasilane przez FortiOS, jedyny system operacyjny cyberbezpieczeństwa wyróżniony w 5 różnych raportach Gartner Magic Quadrant™.
Jak otrzymać darmowy FortiSASE?

 • Kup urządzenie FortiAP 431F.
 • Zaloguj się do portalu FortiCloud.
 • Uruchom instancję SASE, wprowadzając kod promocyjny 2024-SASE-AP.
 • Możesz wykorzystać FortiZTP, aby przypisać swój FortiAP do FortiSASE i nim zarządzać.
* Korzystając z promocji, jesteście w stanie przetestować wybrane funkcje FortiSASE. Pełna funkcjonalność FortiSASE będzie dostępna po zakupie kompletnej licencji. Różnice możecie sprawdzić tutaj >>> 

** Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2024 r. do godziny 23:59.
Przegląd rozwiązań

 • Rozwiązanie Fortinet Thin Edge SASE zapewnia unikalną, kompleksową ochronę bez agentów oraz uproszczone zarządzanie dla lokalizacji z FortiAP (domowe biura, sklepy detaliczne, IoT/OT, bankomaty). 
 • FortiSASE z Thin Edge zabezpiecza dostęp do Internetu i aplikacji korporacyjnych, dostarczając zabezpieczenia oparte na chmurze i zasilane przez AI, które chronią przed złośliwym oprogramowaniem, ransomware i zagrożeniami zero-day bez żadnych agentów na urządzeniach końcowych. 
 • FortiSASE oferuje zarządzanie urządzeniami FortiAP dostarczane z chmury, z zerową potrzebą konfiguracji, co eliminuje konieczność obecności lokalnego personelu administracyjnego i redukuje koszty zarządzania.
 • Dowiedz się więcej o rozwiązaniach bezpieczeństwa sieci Fortinet.
 • Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Thin Edge SASE firmy Fortinet.
Administratorem danych osobowych jest Exclusive Networks Poland S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków, e-mail kontakt@exclusive-networks.pl.

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji promocji, dostarczania wiedzy technicznej i biznesowej, marketingu bezpośredniego prowadzonego przez Administratora, rozliczeń z producentami finansowanych przez nich działań marketingowych.

Twoje dane mogą być przekazywane do dostawców usług IT i producentów rozwiązań będących przedmiotem wydarzenia znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z zapewnieniem prawnych mechanizmów zabezpieczających (np. modelowych klauzul umownych ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską) na zasadach określonych w art. 46 – 49 RODO.


Przydatne materiały:
ZOBACZ:
Przygotowanie promocyjnego konta SASE

Ten film przedstawia, w jaki sposób można uzyskać bezpłatny dostęp do FortiSASE w ramach promocji Fortinet.
ZOBACZ:
Konfiguracja FortiAP do użytku z FortiSASE
Ten film prezentuje, jak skonfigurować urządzenie FortiAP do zarządzania przez FortiSASE w ramach promocji Fortinet. Pokazuje również, jak skonfigurować sieć bezprzewodową z poziomu FortiSASE.

Zasady i warunki

 • Niniejszy Program rozpoczyna się 15 kwietnia 2024 r. o godzinie 12:01 czasu PT i kończy się 31 grudnia 2024 r. o godzinie 23:59 czasu PT ("Okres obowiązywania Programu").
 • Niniejszy Program ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Klient zakupi następujące produkty za pośrednictwem autoryzowanego kanału Fortinet: FortiAP 431F ("Kwalifikowane Produkty").
 • Program jest dostępny wyłącznie dla nowych firm; odnowienia nie kwalifikują się.
 • Po prawidłowym zakupie Kwalifikowanych Produktów, Klient jest uprawniony do bezpłatnego korzystania z FortiSASE w Okresie Obowiązywania Programu, pod warunkiem, że Klient nie otrzyma żadnych licencji użytkownika, a korzystanie z FortiSASE przez Klienta będzie ograniczone do jednego PoP. Zasady i warunki dotyczące FortiSASE obowiązują od momentu rejestracji. 
 • Przedłużenie licencji FortiSASE po 31 grudnia 2024 r. o godz. 23:59 czasu PT wymaga od Klienta zakupu co najmniej pięćdziesięciu (50) licencji użytkownika i odpowiedniej jednostki SKU FortiAP 431F SASE.
 • Niniejszego Programu nie można łączyć z żadnymi innymi ofertami, promocjami ani cenami specjalnymi.
 • Program nie obowiązuje tam, gdzie jest to zabronione przez prawo.
 • Fortinet zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszego programu w dowolnym momencie, do dodawania lub odejmowania kwalifikujących się produktów oraz do zmiany cech i funkcjonalności FortiSASE w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, bez powiadomienia. Decyzje Fortinet są wiążące i ostateczne we wszystkich kwestiach związanych z tym programem.
 • Nic w niniejszym dokumencie nie stanowi wiążącego zobowiązania firmy Fortinet, a firma Fortinet zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, z wyjątkiem zakresu, w jakim firma Fortinet zawiera wiążącą pisemną umowę, podpisaną przez SVP Legal firmy Fortinet lub wyższego szczebla. Firma Fortinet nie udziela żadnych gwarancji.