Kontroll kräver visibilitet!

Security Operations Center (SOC) analyserar information från samtliga enheter, applikationer och instanser i nätverket. För att samla ihop informationen och få ihop sambandet mellan dem, krävs rätt verktyg och att det sker automatiskt. Detta för att säkerhetsanalytikerna ska kunna sortera ut viktiga incidenter och agera på så kort tid som möjligt. För att detta ska fungera behöver vi rätt verktyg, som kan hantera loggar oavsett leverantör och enhet. En utmaning vi ofta ser är att säkerhetsavdelningarna har många verktyg, det gör incidenter svårare att hitta, analysera och sortera ut.

Copyright © Exclusive Networks 2020