Certificirano rješenje za zaštitu i korištenje u svim SAP HANA sustavima
CipherTrust Transparent Encryption štiti sve podatke kojima SAP HANA upravlja i pruža usklađenost s regulativama o zaštiti podataka.

Omogućuje jednostavnu enkripciju log volumes i podataka te snažniji nadzor.
Zanima vas više informacija?
SAP HANA (High-Performance Analytic Appliance) je upravljački temelj za mnoštvo organizacija diljem svijeta. Za razliku od tradicionalnih baza podataka, SAP HANA se oslanja na obradu u memoriji (in-memory database). Softver se koristi za pokretanje ključnih analitičkih aplikacija, pohranu podataka, upravljanje sadržajem te upravljanje transakcijskim podacima.
Kako CipherTrust Transparent Encryption djeluje?
  • Uspostava snažne kontrole kroz autorizirane kanale pristupa podacima
  • Sigurna enkripcija SAP HANA podataka koja onemogućuje privilegiranim korisnicima neautorizirani pristup do osjetljivih podataka
  • Uspostava kontrole pristupa do SAP HANA Persistence Layer bez potrebe za bilo kakvim promjenama unutar SAP HANA ili povezanim aplikacijama i infrastrukturi
  • Enkripcija podataka u cloud okruženju i drugoj multi-tenant infrastrukturi uz zadržavanje kontrole nad enkripcijskim ključevima