Aby zgłosić projekt, wypełnij formularz poniżej:

Partner (zgłaszający projekt)

(rozpocznij od liter "PL", a następnie wpisz ciągiem, bez dodatkowych znaków, 10 cyfr - np. PL0123456789)

Klient (Użytkownik Końcowy)

(rozpocznij od liter "PL", a następnie wpisz ciągiem, bez dodatkowych znaków, 10 cyfr - np. PL0123456789)

Osoba kontaktowa u klienta (Użytkownik Końcowy)

Rola powyższej osoby w projekcie
Informacje o projekcie
(np. FG-40F-BDL-950-60 x 5szt. x 2lata; FOR-FG40FAHB24X7X8 x 2szt. x 1rok)

Opiekun handlowy w Exclusive Networks Poland

Oświadczenie RODO

1. Stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że wszelkie dane osobowe przekazywane przez nas do Exclusive Networks Poland S.A. z siedzibą w Krakowie zostały zebrane i są przetwarzane w sposób zgodny z postanowieniami RODO.

2. Powierzamy Exclusive Networks Poland S.A. dane (obejmujące nie więcej kategorii niż: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, firmę i NIP, zajmowane stanowisko, adres dostawy) nabywców lub użytkowników końcowych produktów nabywanych od Exclusive Networks Poland S.A. wyłącznie w celu, na czas i w zakresie niezbędnym do  przygotowania i realizacji zamówienia w Exclusive Networks Poland S.A. (w szczególności: pozyskania oferty, złożenia i realizacji zamówienia, udzielenia licencji, wypożyczenia, zgłoszenia projektów w systemach producenta, weryfikacji zgłoszenia projektu i/lub zamówienia przez producenta).

3. Upoważniamy Exclusive Networks Poland S.A. do przekazania powierzonych danych osobowych do następujących kategorii podmiotów: producenci i dystrybutorzy produktów oferowanych przez Exclusive Networks Poland S.A., autoryzowane serwisy producentów, magazyny części zamiennych, serwisy pośredniczące w transporcie towarów, przewoźnicy profesjonalni, operatorzy pocztowi i inne podmioty przetwarzające dane na zlecenie Exclusive Networks Poland S.A. np. w zakresie usług IT, także wtedy gdy te podmioty mają siedzibę w państwie trzecim, jednakże na zasadach określonych w art.45 – 49 RODO.

4. Zobowiązujemy się poinformować osoby i/lub ich pracodawców, których dane osobowe zostaną przekazane do Exclusive Networks Poland S.A. o ww. celu, zakresie, podmiotach przetwarzających, transferze danych, zgodnie z postanowieniami RODO.

Przyjmując do przetwarzania powierzone dane osobowe Exclusive Networks Poland S.A. zobowiązuje się do: przetwarzania z zastosowaniem adekwatnych do poziomu ryzyka środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających dane na zasadach określonych w art.32 RODO i chroniących prawa osób, których dane dotyczą (opis na www.exclusive-networks.com/pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci); zachowania warunków przetwarzania wymaganych przez art.28 RODO; realizowania udokumentowanych poleceń strony powierzającej; wykonywania obowiązków przewidziane w art.28 ust.3 RODO; usunięcia lub zwrotu danych po okresie przetwarzania zgodnie z decyzją strony powierzającej.

 
#WeAreExclusive

© Copyright - Exclusive Networks
exclusive-networks.com/pl/ | Polityka Prywatności