Cybersäkerhet för statliga myndigheter

Här kan du ta del av Fortinets webinarserie om cybersäkerhet för statliga myndigheter med utgångspunkt i att kunna uppnå de nya kraven från MSB.
MSB presenterar säkerhetskraven
Frågestund med MSB
Fortinets syn på MSBFS 2020:7

Segmentering som verktyg för att nå säkerhetskraven – lösningsförslag från Fortinet
Flerfaktorsautentisering
Realtidsövervakning

Kontakta oss för mer information:
Mobil: 0736 00 17 29