Subskrypcja
dla Partnerów Handlowych Exclusive Networks Poland
Aby otrzymywać Newsletter Exclusive Networks Poland, wypełnij poniższy formularz (dane zostaną zweryfikowane).
Zaznacz interesującą Cię tematykę spośród poniższych specjalizacji, aby otrzymywać informacje z wybranego zakresu:
Firma o podanym numerze NIP nie jest zarejestrowanym Partnerem Handlowym Exclusive Networks Poland S.A.. Nasz system rozpoznał Twoją firmę, jako użytkownika rozwiązań IT - prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza TUTAJ
Firma o podanym numerze NIP nie jest zarejestrowana w Exclusive Networks Poland S.A.. Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Newsletter, to:
a. jeżeli jesteś resellerem rozwiązań IT
        - nawiąż współpracę z Exclusive Networks Poland S.A. (jak to zrobić)
b. jeżeli jesteś użytkownikiem rozwiązań IT
        - wypełnij formularz TUTAJ
Wysyłając niniejszy formularz wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych w formie elektronicznej od Exclusive Networks Poland S.A. na podany powyżej adres e-mail.
Zgodę możesz wycofać w każdym czasie pisząc na adres e-mail: iod@exclusive-networks.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Exclusive Networks Poland S.A. z siedzibą w Krakowie (30-390) przy ul. Zawiłej 61. Z administratorem danych możesz się skontaktować poprzez adres e-mail kontakt@exclusive-networks.pl, telefonicznie pod numerem +48 12 25 25 555 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail iod@exclusive-networks.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu bezpośredniego prowadzonego przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na kierowaniu komunikacji marketingowej do osób, które ją zamówiły, oraz do swoich klientów. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celu kierowania do Ciebie przez Administratora treści marketingowych.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w szczególności w zakresie: obsługi marketingowej i PR, poczty elektronicznej, hostingu, usług IT, obsługi administracyjnej, prawnej, doradczej, a także operatorom pocztowym i kurierom.
Twoje dane mogą być przekazywane do dostawców usług IT znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z zapewnieniem prawnych mechanizmów zabezpieczających – modelowych klauzul umownych ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
Dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.
Przysługuje Ci prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych w celu marketingowym jest dobrowolne.
#WeAreExclusive

© Copyright - Exclusive Networks
exclusive-networks.com/pl/ | Polityka Prywatności